Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Bodø Energi og Frost Kraftentreprenør gjennomfører tiltak for å hindre koronasmitte, 13. mars 2020.

Som leverandør av kritisk infrastruktur har Bodø Energi konsernet egne beredskapsplaner. Vi har nå utvidet disse slik at vår virksomhet kan bidra til å begrense smittefaren for koronaviruset.


På generell basis følger Bodø Energi konsernet rådene fra myndighetene og Folkehelseinstituttet. Vi vurderer løpende risiko og sårbarhet i hele vår egen organisasjon.

 

Vi har bl.a. vurdert det slik at jobbreiser ikke gjennomføres uten at det gis særskilte tillatelser fra nærmeste direktør i det enkelte selskap. Det samme gjelder for å delta på konferanser og møter. Vi har også bedt ansatte om å etterleve tiltakene i privat sammenheng.


Nedenfor er Bodø Energi konsernets liste over tiltak som ble vedtatt i konsernledelsen den 12. mars 2020. Konsernledelsen følger utviklingen tett, og vil iverksette eventuelle oppdaterte tiltak i den kommende tiden. Tiltakene er tilpasset vårt konsern, men kopier gjerne tiltakene og tilpass dem til din egen virksomhets om du ønsker.


Frost Kraftentreprenør vurderer situasjonen tett og har blant annet pålagt våre ansatte ulike møte- og reiserestriksjoner, samt lagt til rette for at alle som kan, jobber hjemmefra. Dette for at Frost Kraftentreprenør skal kunne sikre den kritiske strøm- og varmeforsyningen i vårt område. Vi følger også myndighetenes råd i forhold til karantene og våre ansatte må nå følge disse. Det er ingen kjente smittetilfeller blant våre ansatte.


Frost Kraftentreprenør har beredskapsansvar på vegne av nettselskapet Nordlandsnett og flere nettselskap i Nord-Norge. Vi har med andre ord det operative ansvaret for kritisk elektrisk infrastruktur i områdene. – Vi har beredskapsplaner for en rekke ulike scenarier, sier Direktør Øystein Wik. Det er viktig for oss å ha høyt sikkerhetsnivå, slik at våre egne ansatte er i stand til å gjøre jobben for å sikre strømforsyningen.

 

Våre søsterselskap Nordlandsnett og Bodø Energi Varme er begge beredskapsorganisasjoner med kritisk ansvar for hhv EL-infrastruktur til ca. 40.500 kunder, og varmeinfrastruktur til ca. 70 kundepunkt. Begge selskapene har beredskapsplaner for en rekke ulike scenarier.


Vi vet at dette er omfattende tiltak, men vi anerkjenner myndighetenes råd. Derfor ønsker vi å gjennomføre tydelige tiltak for å unngå smittefaren av koronaviruset og bidra til trygghet for våre egne medarbeidere, samt det samfunnet Bodø Energi er en del av.

 

Kontakt:
Bodø Energi, Konsernsjef Arne Juell – 900 88 756. arne.juell@bodoenergi.no
Frost Kraftentreprenør, Direktør Øystein Wik – 90573356. oystein.wik@frostkraft.no


Tiltak for konsernet Bodø Energi i forbindelse med koronaviruset.

 1. Det viktigste tiltaket er fortsatt å sørge for god hoste- og håndhygiene. Unngå å håndhilse og gi klemmer. Forsøk å opprettholde 1 meters avstand til personer rundt deg.
 2. For personell som har mulighet – skal det primært brukes hjemmekontor (sørg for at pc og annet nødvendig utstyr blir tatt med hjem).
 3. For personell der hjemmekontor ikke er aktuelt, vil det av linjeleder tilrettelegges for å utføre arbeid med minst mulig smitterisiko.
 4. Jobbreise med offentlig transportmidler er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra direktør i det enkelte selskap.
 5. Deltakelse på konferanser eller arrangementer er ikke tillatt uten tillatelse fra direktør i det enkelte selskap.
 6. Møtevirksomhet skal avvikles elektronisk.
 7. Kundemottakene stenges.
 8. Unngå kollektivtransport i perioder med mye trafikk.
 9. Om du har tegn / symptomer til luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber eller sår hals: Ikke møt opp på jobb – kontakt din nærmeste leder for avklaring av arbeidssituasjon. Følg folkehelseinstituttets regler for testing. 
 10. Vi ber ansatte som mottar svar på testresultater for koronasmitte, orientere nærmeste leder om resultatet, slik at organisasjonen kan være orientert om smittetilfeller på arbeidsplassen.
 11. Om koronaviruset blir en langvarig pandemi vil det av driftssikkerhetshensyn kunne være nødvendig å endre godkjente turnus- og ferieplaner. 

 

Ledelsen oppfordrer den enkelte til å etterleve disse tiltakene også i privat sammenheng.

 

Nyttige linker:
Link til Folkehelseinstituttets informasjonsside:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Link til Norsk Helsenett
https://helsenorge.no/koronavirus

Link til Helsedirektoratets informasjonsside:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

Link til Bodø Kommunes tiltakssider:
https://bodo.kommune.no/Informasjon-om-koronaviruset/