Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Rengjøring av spenningsatte anleggEffektivt og kostnadsbesparende 


HotBlast er en prosess hvor tørris-partikler påføres overflaten ved hjelp av trykkluft. Rengjøringen skjer gjennom anslagsenergien fra partiklene og det termiske sjokket som oppstår når tørrisen treffer overflaten. 
 
Denne metoden er klimanøytral som følge av at partiklene går over i gassform og forsvinner, behovet for deponering av avfall etter rengjøring er dermed sterkt redusert. Metoden medfører også betydelige kostnadsbesparelser i form av redusert KILE.
HotBlast er testet av SINTEF ved NTNU i Trondheim hvor man dokumenterte gjennomført blåserensing av høyspent-installasjoner på opptil 30 300 Volt.

Selskaper som allerede har benyttet seg av våre tjenester er:
 
 • Tromskraft
 • Kystvakta
 • Nordkraft
 • Hålogalandkraft 
 • Nordlandsnett
 • Lofotkraft
 • Vesterålskraft
 • LKAB
 • Elkem
 • Forsvarsbygg
 • Mo IndustriparkTa gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.

Arild Knutsen
Leder divisjon plan og prosjekt
Mobil:  93 05 22 43
Email: arild.knutsen@frostkraft.no