Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

HMS, ytre miljø og kvalitetImageHMS
Frost Kraftentreprenør har fokus på helse, miljø og sikkerhet gjennom avtale om inkluderende arbeidsliv (IA). I forlengelse av denne avtalen ønsker vi å hele tiden skape et best mulig arbeidsmiljø, styrke følelsen av tilhørighet i jobben, redusere sykefravær og minske omfanget av frafall fra arbeidslivet. 
 


YTRE MILJØ
Frost Kraftentreprenør tar sikte på å være en miljøbedrift hvor det er fokus på å minimere avfall og utslipp som skapes av vår drift. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn, noe som innebærer at vårt selskap har gjort tiltak i forhold til et sett kriterier innenfor arbeidsmiljø, innkjøp, transport, avfall estetikk og andre miljøaspekter. Dette skal igjen sikre en miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. 
 


KVALITET 
For å kunne levere kvalitet knyttet til våre tjenester og produkter har Frost Kraftentreprenør fokus på dette området. Frost Kraftentreprenør arbeider kontinuerlig med å forbedre vårt prosessbaserte system for kvalitetsstyring i henhold til ISO 9001:2008. Gjennom dette setter vi oss som mål å hele tiden forbedre effektiviteten internt i selskapet og i jobben vi vi gjør for våre kunder. Kvalitetsarbeidet i selskapet er strukturert i fire hovedkategorier: 
 
1. Identifisere kundekrav
2. Prosesser og arbeidsrutiner
3. Kundeundersøkelser
4. Kontinuerlig forbedring: avviks- og forbedringsmelding
 
Å kunne identifisere og forstå nåværende og potensielle fremtidige kunders krav og behov, er det viktigste trinnet i kvalitetsarbeidet. Vi utfører jevnlig kundeundersøkelser for å  kunne måle graden av kvalitet. I selskapet eksisterer det en god kultur for å rapportere avvik og komme med forbedringsforslag